ระบบคาดการณ์สภาพอากาศ ระยะสั้น แบบคู่ควบ

เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่าง แบบจำลองบรรยากาศ Weather Research and Forecasting (WRF) และแบบจำลองมหาสมุทร Regional Ocean Model System (ROMS) โดยพัฒนาจากระบบแบบจำลองคู่ควบ Coupled Ocean Atmosphere Wave Sediment Transport Modeling System (COAWST) ของ...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบคาดการณ์และเตือนภัย ล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย

ระบบคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทยระบบ ประกอบด้วย แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ (Delft3D FM) แบบจำลองคลื่น (SWAN) แบบจำลองทั้งหมดถูกควบคุมด้วย Flood Early Warning System (FEWS) ซึ่งช่วยในการเตรียม ข้อมูลนำเข้าสำหรับแบบจำลองและจัดการ...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบประเมินปริมาณ น้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า

ระบบประเมินปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝน ใช้ข้อมูลจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย ระบบเรดาร์ทำให้เราสามารถติดตาม เฝ้าระวัง และคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ทั่วประเทศแบบ real...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน

ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน เป็นระบบที่ใช้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแบบรายวัน และรายชั่วโมง เพื่อใช้แจ้งเตือนล่วงหน้าใน 24 ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุกชั่วโมง แนวคิด Concepts เลือกพื้นที่ศักยภาพน้ำท่วมฉับพลันสูง ท...

อ่านเพิ่มเติม