สสน.ร่วมเวิร์คช็อป CRADR ครั้งที่ 3 ร่วมกับ ‘ญี่ปุ่น อินเดีย ไต้หวัน’

13/05/2021

วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหาร สสน. ร่วมจัดกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Mitigation of short-term impacts, analysis of mitigation workflow and development of implementation plan and Summary of the project” โครงการ CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE FOR DISASTER RISK REDUCTION หรือ CRADR ผ่านการประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้เข้าร่วมในภูมิภาคอาเซียน

โดยในครั้งนี้มีสถาบัน Academia Sinica Grid Computing Center (ASGC) จากไต้หวันเป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ อาทิ จุดอ่อนจุดแข็งของพื้นที่ตัวอย่าง (จังหวัดแพร่และชุมชนบ้านผักยิ้ม) องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสู่พื้นที่ตัวอย่าง จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดของโครงการ และแผนการดำเนินความร่วมมือต่อไปในอนาคต โดย สสน. มีจุดมุ่งหมายให้โครงการ CRADR เป็นตัวอย่างแก่ประเทศในแถบอาเซียน ในด้านการบริหารทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยองค์ความรู้ เพื่อปรับตัวในการทำการเกษตรท่ามกลางปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันต่อไป

ข่าวอื่นๆ