สสน. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562

13/09/2019

วันที่ 13 กันยายน 2562 ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ดร.กนกศรี ศรินนภากร หัวหน้างานภูมิอากาศและสภาพอากาศ เป็นผู้เเทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน “ระบบติดตามสภาพอากาศโดยแบบจำลองคู่ควบวาฟรอม เพื่อบรรเทาความเสียหายจากสภาพอากาศรุนแรง” จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้สสน.ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน จนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในสาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงานระบบติดตามสภาพอากาศโดยแบบจำลองคู่ควบวาฟรอม เพื่อบรรเทาความเสียหายจากสภาพอากาศรุนแรง

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ มอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนอย่างโดดเด่นและให้บริการประชาชนเป็นเลิศ

สสน. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการทำงานจนยกระดับคุณภาพการให้บริการจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวอื่นๆ