ปี 2561 : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

25/10/2019

ในปี 2560-2561 สสนก. ได้ดำเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติใหม่ สู่รุ่นที่ 4.0 เพื่อทดแทนเทคโนโลยีเดิมซึ่งถูกใช้งานมายาวนานมากกว่า 10 ปี เพื่อรองรับการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับการปรับรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูทันสมัย เป็นมาตรฐานช่วยให้ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติของ สสนก. มีความถูกต้องแม่นยำน่าเชื่อถือ และง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เหมาะสมกับคำกล่าวที่ว่า “โทรมาตรขนาดเล็ก” (ความสูงของโครงสร้างสถานีเพียง 2 เมตร) “ราคาประหยัด” (ต้นทุนในการผลิตลดลงจากเดิมประมาณร้อยละ 30) “ติดตั้งง่าย” (ใช้เวลาในการติดตั้งเพียง 1 ชั่วโมง) ซึ่งจากคุณสมบัติทั้งหมดทำให้การดูแลรักษาสามารถทำได้สะดวก และมีความปลอดภัยเป็นอย่างมาก โดยสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติรุ่นที่ 4 มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

  1. ระบบ RTU ติดตั้งบนรางมาตรฐาน Din rail แบบโมดูล ประกอบด้วย 6 โมดูลหลัก สามารถเพิ่มโมดูลได้ตามค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการตรวจวัด และสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะบางโมดูลเมื่อเกิดความเสียหาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
  2. ระบบเทียบเวลาจากดาวเทียม GPS ลดความผิดพลาดของเวลา ทำให้ค่าที่ตรวจวัดเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดทั่วประเทศ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เกิดจากการคลาดเคลื่อนของเวลา
  3. ระบบประจุแบตเตอรี่แบบ Standby charge ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ จากเดิม 2 ปี เป็น 3 ปี
  4. ชุดตรวจวัดอากาศแบบ Active ประกอบด้วย Digital Sensors และ Solar Radiation Shield ลดผลกระทบจากรังสีจากดวงอาทิตย์ และค่าความร้อนสะสม ช่วยให้ค่าอุณหภูมิ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้จากการตรวจวัด มีความแม่นยำมากขึ้นร้อยละ 10
  5. หัววัดความเข้มแสงแบบใหม่ ช่วยให้ค่าที่ตรวจวัดมีความแม่นยำ และมีมาตรฐานรองรับ
  6. โครงสร้างเสาเหล็กแบบสำเร็จรูป ลดจำนวนส่วนประกอบลงจากเดิมร้อยละ 50 ราคาถูกลง ช่วยลดภาระในการขนส่ง ลดเวลาติดตั้งและบำรุงรักษา

ปัจจุบัน สสนก. มีสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติในความดูแล จำนวน 934 สถานี ทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นสถานีตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน จำนวน 585 สถานี และสถานีตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 349 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ

แผนที่แสดงจุดติดตั้งสถานีโทรมาตรของ สสนก. ทั่วประเทศ

การทำงานของระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ของ สสนก. อาศัยแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยอุปกรณ์จะทำหน้าที่ในการการตรวจวัดสภาพแวดล้อม และส่งข้อมูลราย 10 นาทีผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ส่วนพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น ภูเขา หรือ ป่าต้นน้ำ ระบบจะรองรับการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณดาวเทียม โดยข้อมูลจะถูกส่งมาประมวลผลที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และแสดงผลข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net และ แอปพลิเคชันบนมือถือ ThaiWater นอกจากนี้ยังมีบริการส่งข้อความสั้น SMS แจ้งเหตุเมื่อตรวจพบข้อมูลปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที

ปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

หลังจาก สสนก. ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ ส่งผลให้การทำงานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติมีเสถียรภาพมากขึ้น สามารถทำงานต่อเนื่อง และส่งข้อมูลเข้ามาประมวลผลยังส่วนกลาง ได้มากกว่าร้อยละ 86 และสามารถแจ้งเตือนผ่านข้อความสั้น (SMS) มีความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 99 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม และสนับสนุนการแจ้งเตือนสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยธรรมชาติได้

งานอื่นๆ