สสน.- NIA – วช. ผนึกพลัง แก้ปัญหาคนกับช้าง จัดหาแหล่ง สร้างอาชีพให้ชุมชน

24/11/2022

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ศาตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รอว.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” ระหว่าง 3 หน่วยงาน

ภายใต้ อว. ได้แก่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช./NIA และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. โดยมี ดร. ผอ.สสน. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สนช. และ ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.วช. ร่วมลงนาม ที่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ รอว. ยังมอบโล่รางวัลวิศวนฤมิตให้กับผู้ชนะการประกวด “ HACK รู้ ลดภัย สร้างโอกาส” ซึ่ง สสน. ร่วมกับวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาด้านน้ำของประเทศ ด้วยวิศวกรรม และคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (.net) ของ สสน. ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 บาท โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม Hydroinformatics for Highways อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Platform รายงานอุทกภัย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม On-Farm Solution โดยทั้ง 3 ทีมจะได้ร่วมงานกับ NIA ในการพัฒนาไอเดียจากการประกวดครั้งนี้ให้ไปสู่ความเป็นจริงต่อไป

ข่าวอื่นๆ