สสน.ร่วมจัดนิทรรศการ UNESCAP ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

22/05/2023

วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2566 สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เชิญสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมจัดนิทรรศการ The Climate Solutions Fair at the 79th session of the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

โดยในวันที่ 15 พฤษภาคม ดร. ปิยมาลย์ ศรีสมพร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ สสน. ต้อนรับ ท่านเอกอัครราชทูตแร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของ สสน. โดยได้นำเสนอการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำ และงานวิจัยที่ทำร่วมกับ Deltares ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้ำและใต้ผิวดินให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ได้กล่าวถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง Deltares และ สสน. ผ่านช่องทาง Facebook ของ Embassy of the Netherlands in Thailand ดังภาพด้านล่างนี้ หรือสามารถเข้าชมได้ทาง Facebook ของทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์

ข่าวอื่นๆ