สสน. รับรางวัล “ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า” ในงาน DIGI DATA AWARDS ประจำปี 2565

10/11/2022

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้จัดกิจกรรม “โครงการ DIGI DATA AWARDS 2022 มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด “Data Driven Organization” ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์ และสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชนในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัล

โดย สสน. ได้รับรางวัล “ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า” โดยชุดข้อมูลเปิดของ สสน. มีผู้ใช้ Download ในกลุ่ม 50 หน่วยงานแรกที่มีผู้ใช้สูงสุด และรูปแบบตามมาตรฐานชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ

IMG 9EE64CF13BEF 1

ข่าวอื่นๆ