สสน.-ธนาคารเเห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล

20/10/2022

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และนายเดช ฐิติวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อมูลสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน. ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ  พร้อมด้วย นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธปท.และทีมผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ. ห้องบรรยาย ชั้น 1 ตําหนักวังบางขุนพรหม

ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน มีเจตจํานงร่วมกันที่จะทําให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ และพัฒนาการจัดทําฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เครือข่ายจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการตามภารกิจของ สสน. และ ธปท. โดยหลังจากพิธีลงนามคณะผู้บริหารเเละ จนท. สสน.ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และ Data Lab

ข่าวอื่นๆ