สสน. หารือ มก. ร่วมพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย

24/07/2020

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 ผศ.ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และทีมนักวิจัย เข้าพบ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และทีมงาน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย ระยะที่ 2 ซึ่งได้มีการปล่อยทุ่น “กระแสสมุทร 2” ที่บริเวณนอกชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง เก็บข้อมูลเส้นทาง (tracks) การพัดพาของทะเลบริเวณภาคตะวันออกของไทย เพื่อนำมาปรับปรุงแบบจำลองคาดการณ์การไหลเวียนกระแสน้ำทะเลให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งได้ส่งมอบป้ายระบบสถานีตรวจวัดทางทะเลแบบโทรมาตร (ต้นแบบ) ที่จะนำไปติดตั้ง ณ สถานีวิจัยและพัฒนาการประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์ และข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมข้อมูลที่เกิดขึ้น สสน. และ มก. ได้นำมาพัฒนา ต่อยอดงานวิจัยทางด้านแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยต่อไป

ข่าวอื่นๆ