ระบบคาดการณ์สภาพอากาศ ระยะสั้น แบบคู่ควบ

14/11/2019

เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่าง แบบจำลองบรรยากาศ Weather Research and Forecasting (WRF) และแบบจำลองมหาสมุทร Regional Ocean Model System (ROMS) โดยพัฒนาจากระบบแบบจำลองคู่ควบ Coupled Ocean Atmosphere Wave Sediment Transport Modeling System (COAWST) ของ U.S. Geological Survey (USGS) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการต่อยอด แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศ WRF เพื่อให้เกิดความสมจริงในการ จำลองและคาดการณ์ปรากฏการณ์การเกิดฝนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

แผนที่คาดการณ์ฝนจาก WRF-ROMS ช่วงพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

เพื่อคาดการณ์ปริมาณฝน ทิศทางลม สภาพอากาศต่าง ๆ ล่วงหน้า 3-7 วัน เพื่อสนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ

APPLICATION