สสน.ร่วมอบรม Reservoir optimization and Flash flood forecasting ประเทศเดนมาร์ก 


วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2562  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการณ์ ในหัวข้อ Reservoir optimization and Flash flood forecasting ณ DHI A/S เมือง Hørsholm ประเทศเดนมาร์ก โดยมี นายอภิมุข มุขตารี และนายธีรพล เจริญสุข นักพัฒนาแบบจำลอง ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นตัวเเทนเข้าอบรม

จากนั้นได้เข้าศึกษาดูงาน Blue technologies ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ของ DHI A/S ที่เน้นการพัฒนาแบบจำลองและเทคนิคต่างๆ ให้มีความเร็วและความแม่นยำมากขึ้น ร่วมกับการใช้ Artificial Intelligence (AI) , Machine Learning (ML) และ Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการพยากรณ์