สสน.ร่วมอบรม การประยุกต์ใช้ข้อมูล-โซเชียลมีเดีย รับมือภัยพิบัติระดับนานาชาติ


 

วันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.เข้าร่วมงาน “The 2019 International Training Workshop for Natural Disaster Reduction – Applying Big Data and Social Media for Disaster Risk Reduction and Emergency Preparedness” ในส่วนของ workshop 1 : Disaster Big Data Analysis and Application ซึ่งจัดโดย National Science and Technology Center for Disaster Reduction (NCDR)

ทั้งนี้ตัวแทน สสน.ที่เข้าร่วมงานจำนวน 3 ท่านจากฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล และฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย นายมโนรถ ตั้งเสวีพันธ์, นายพีรพงศ์ ศรีสม และ นางสาวกาญจนา แสงพระพาย นอกจากนี้ตัวแทนเข้าร่วมงานจาก 11 ประเทศ จำนวน 31 คน โดยมีผู้บรรยายจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันนำเสนอวิธีการประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก Big Data เพื่อมาช่วยในงานด้านภัยพิบัติ ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลจาก Social Media และข้อมูล Realtime เนื่องจากเป็นช่องทางสื่อสารที่ได้มาซึ่งข้อมูลค่อนข้างเร็ว

นอกจากนี้ ทาง NCDR ยังได้ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้งานเว็บไซต์ http://www.be-info-prepared.org/nsp/ ซึ่งทำงานภายใต้ ArcGIS Onlineอีกทั้งยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม Emergency Operation Center (EOC) of New Taipei และ Central Emergency Operation Center (CEOC)