ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน

15/11/2019

ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน เป็นระบบที่ใช้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแบบรายวัน และรายชั่วโมง เพื่อใช้แจ้งเตือนล่วงหน้าใน 24 ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุกชั่วโมง

แนวคิด Concepts

  • เลือกพื้นที่ศักยภาพน้ำท่วมฉับพลันสูง ที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนี น้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งขึ้นกับปัจจัย ทางกายภาพของพื้นที่
  • ปรับสถานะปัจจุบัน ของพื้นที่ด้วยความชื้นในดิน (AMC class) ที่คำนวณด้วยฝนสะสมย้อนหลัง 5 วัน จาก ฝนดาวเทียม หรือฝนจาก เรดาร์ตรวจอากาศ
  • คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยฝนคาดการณ์จากระบบคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นแบบคู่ควบและระบบประเมินฝนจากเรดาร์
  • แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ความละเอียดระดับตำบล

การแสดงผล Visualization

น้ำท่วมฉับพลัน Flash Flood

งานอื่นๆ