สสน. ร่วมจัดนิทรรศการ “ย้อนวันวาน งานนวัตกรรม อว.”

18/12/2023

วันที่ 8 ธันวาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดนิทรรศการ “ย้อนวันวาน งานนวัตกรรม อว.” ภายในงานกาชาดประจำปี 2566 ณ สวนลุมพินี โดย สสน. ร่วมจัดแสดงผลงาน แอปพลิเคชัน ThaiWater ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ตัวอย่างความสำเร็จบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน “ของดีคุ้งบางกะเจ้า” ที่ สสน. เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เพิ่มพื้นที่สำรองน้ำเพื่อการเกษตร และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน  

ขอเชิญท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมผลงานของ สสน. ได้ที่บูธกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หมายเลข 3.22) ในงานกาชาด ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-22.00 น

https://goo.gl/maps/EeqAQpg3FGMFmktm7

ข่าวอื่นๆ