รมว.อว.นำคณะหน่วยงาน-สสน.ลงพื้นที่ศึกษาการจัดการน้ำเเละการเกษตร ‘คูโบต้าฟาร์ม’

08/04/2021

วันที่ 8 เมษายน ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สวทช., กวทช., สอวช., สกสว., วว., มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ คูโบต้าฟาร์ม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้บริหารจาก บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ

การเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ คูโบต้าฟาร์ม ครั้งนี้ เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้บริหารจัดการน้ำและการเกษตร อย่างครบวงจร บนพื้นที่กว่า 220 ไร่ โดยพื้นที่ศึกษาดูงานแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา, โซนเกษตรทฤษฎีใหม่, โซนวิจัยเกษตรโซนปาล์มน้ำมัน ยางพาราและผลไม้ และโซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ ซึ่งมีการนำความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบเติมน้ำใต้ดินสำหรับไร่อ้อย จากการเเนะนำของ สสน. มาปรับใช้ในพื้นที่ จากนั้นมีประชุมการเเลกเปลี่ยนความเห็น และหารือขยายผลการดําเนินการต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่นๆ