สสน. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง อว. ครบรอบ 5 ปี

02/05/2024

วันที่ 2 พฤษภาคม ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมบุคลากร สสน. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครบรอบ 5 ปี โดยมี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับการก้าวสู่ปีที่ 5 ของกระทรวง อว. ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี)

ข่าวอื่นๆ