สสน. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล

01/05/2024

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2567 เวลา 16.00 น. นายพิษณุพล สนามทอง นักบริหารนโยบายด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ เป็นผู้แทน ผสสน. และบุคลากร สสน. จำนวน 10 คน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

โดยมี นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานพิธี ณ พระอุโบสถ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ