สสน. ร่วมงาน วันอวกาศแห่งชาติจีน พร้อมสร้างความร่วมมือผ่านการประชุมนานาชาติ

30/04/2024

วันที่ 21-29 เมษายน 2567 ดร.ทิพย์วรรณ ทอดแสน ผู้แทนจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. เข้าร่วมงานวันอวกาศแห่งชาติจีน และสร้างความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างจีนกับนานาประเทศผ่านการประชุมระดับนานาชาติ

ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ China Space Conference ซึ่งเป็นการประกาศความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมอวกาศจีนตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ การสำรวจอวกาศเชิงลึก การพัฒนาดาวเทียม อุตสาหกรรมอวกาศ เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและการประยุกต์ใช้ต่างๆ เช่น การนำเทคโนโลยีด้านอวกาศเข้ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการด้านสภาพอากาศ

โดยงานนี้สร้างความตระหนัก รวมถึงการเชื่อมโยง-ขยายความร่วมมือด้านอวกาศกับประเทศต่างๆ อีกทั้งในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านอวกาศของจีนซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นความเป็นมาในการพัฒนาภารกิจอวกาศ แอพพลิเคชันการใช้งานอวกาศกับงานด้าน Climate Change รวมถึงโซนจัดนิทรรศการของรัฐวิสาหกิจ บริษัทด้านเทคโนโลยีอวกาศของจีน

ข่าวอื่นๆ