สสน.ร่วมบริจาคโลหิต ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาว อว. ปี 2567

03/04/2024

วันที่ 1 เมษายน 2567 บุคลากร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. เข้าร่วมบริจาคโลหิต “ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาว อว. พร้อมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า (โยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมข่าวอื่นๆ