ต้อนรับอาจารย์-คณะนักศึกษา สถาบัน AIT เยี่ยมชมพร้อมหารือความร่วมมือกับ สสน.

03/04/2024

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ให้การต้อนรับ อาจารย์และคณะนักศึกษาจากสถาบัน AIT จำนวน 21 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและการรับมือจากอุทกภัย พร้อมร่วมหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต

ข่าวอื่นๆ