สสน. ร่วมประชุมหารือความร่วมมือพร้อมเยี่ยมชมห้องปฎิบัติงาน สดร. - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ. เชียงใหม่

11/03/2024

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา, คุณมโนรถ ตั้งเสวีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล พร้อมด้วย ดร.กนกศรี ศรินนภากร, ดร.วรวิทย์ มีสุข และผู้แทนฝ่าย สส. และ ปส. เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

โดย ผสสน. ได้กล่าวแนะนำหน่วยงานและภารกิจต่างๆ ของ สสน. ที่จะทำงานร่วมกันกับ สดร. รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน จากนั้นเยี่ยมชมห้องปฎิบัติงานของ สดร. ประกอบด้วย

  • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์บรรยายกาศ
  • ห้องปฏิบัติการ Thai Space Consortium
  • ห้องปฏิบัติการ High Performance Computing
  • ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์
  • ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม

พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้จากการประชุมหารือ สสน. และ สดร. จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนางานทางด้านวิชาการ การบริหารงาน ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านอื่นๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันอีกครั้งต่อไป

ข่าวอื่นๆ