ผสสน. ต้อนรับ สำนักเลขาธิการอาเซียน เยี่ยมชม-หารือความร่วมมืออาเซียน

01/03/2024

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสน. ให้การต้อนรับ Dr. Soon Hong KWAN เจ้าหน้าที่อาวุโสจากสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน. และนำเสนอในหัวข้อเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (NHC) และคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติอาเซียน (AHC) รวมถึงหารือความร่วมมือที่เป็นประโยชน์และสามารถเชื่อมโยงสู่การดำเนินงานในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ข่าวอื่นๆ