สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

15/02/2024

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. สามารถรับชมได้ทางช่องทาง youtube ของสํานักงาน ป.ป.ช. ‘NACC Thailand official’ ที่ปรากฏด้านล่างนี้

ข่าวอื่นๆ