สสน. ร่วมงาน “คนดี รักษ์โลก” นำโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ร.ร. มัธยมสุวิทย์ฯ จัดนิทรรศการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”

14/02/2024

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สสน. มูลนิธิอุทกพัฒน์ เเละ ร.ร. มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “คนดี รักษ์โลก” ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ณ. ห้องประชุม B1-1 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (สผ) บริเวณโซนนิทรรศการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”

โดยนำเรื่อง การจัดการน้ำตามเเนวพระราชดำริ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (Saving water MSS.) มานำเสนอ ประกอบด้วยเรื่อง การบำบัดน้ำเสียภายในโรงเรียน การใช้ถังดักไขมัน และการทำผลิตภัณฑ์จากไขมันที่ดักได้จากเศษอาหาร พร้อมนำตัวอย่างถังดักไขมัน เเละผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดักไขมัน ได้เเก่ เทียนไข สบู่จากไขมัน น้ำยาล้างจาน ปุ๋ยโรงเรียน แคปซูนปรับค่าHP และถ่านจากผักตบชวา มาจัดแสดงด้วย

สำหรับ ร.ร. มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เป็นหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ (JWC) ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นรางวัลจากการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนในหลักสูตรท้องถิ่น “สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco school)” จนทำให้เกิดผลเชิงประจักษ์ในระดับประเทศ

ข่าวอื่นๆ