ต้อนรับ คณะกรรมาธิการแม่น้ำมิสซิสซิปปี-คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี

23/01/2024

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ นักบริหารนโยบายด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ และ ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการแม่น้ำมิสซิสซิปปี (Mississippi River Commission: MiRC) และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน. รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย

โดยทีม สสน. ได้พาเยี่ยมชมสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง HPC พร้อมทั้งรับฟังบรรยายในหัวข้อ “A Success Case on Flood Management in the Chao Phraya River Basin” และ “Hydroinformatics for Disaster Preparedness and Readiness in Sakon Nakhon Province”

ข่าวอื่นๆ