ชายแดนใต้อ่วม! ดร.รอยบุญ จับมือ เครือข่ายเตือนภัยเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ลงพื้นที่ฝนตก-ดินถล่ม หนักรอบ 50 ปี

19/01/2024

วันที่ 17-18 มกราคม 2567 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะ พร้อมด้วย นายดอเล๊าอาลี สาแม และเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ลุ่มน้ำปัตตานี ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบปัญหาความเสียหาย และให้กำลังใจผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์ฝนตกหนักและดินถล่ม หนักสุดในรอบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 23 – 26 ธ.ค. 66 ที่ผ่านมา

โดยระหว่างเกิดภัย เครือข่าย ฯ ลุ่มน้ำปัตตานีและเครือข่าย ฯ ชุมชนตำบลเกาะขันธ์ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือทั้งกำลังคน อุปกรณ์ และเรือพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

จังหวัดนราธิวาส
หมู่ที่ 3 บ้านปารีย์ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน
หมู่ที่ 6 บ้านบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ


จังหวัดยะลา
หมู่ที่ 1 บ้านอาซ่อง ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน

จังหวัดปัตตานี
หมู่ที่ 4 บ้านจือแรนิบง ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง

ทั้งนี้ เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนฯ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์ และแอปพลิเคชัน ThaiWater อย่างต่อเนื่อง ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
โดย ผสสน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางฟื้นฟูและการปรับโครงสร้างน้ำในพื้นที่ ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับชุมชน และวางแผนเตรียมพร้อมรับมือเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ข่าวอื่นๆ