รมว.ธรรมนัส เยี่ยมชมนิทรรศการ สสน. - อพ. ในงานมหกรรม เกษตร-ท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา

27/12/2023

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา รับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำ โดยมีตัวอย่างของศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะเรืออธิบายเรื่องการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารจัดการภาวะน้ำแล้งและน้ำหลากภาคเกษตรในตำบล รวมถึงได้รับฟังการบรรยายการฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยน้อมนำแนวพระราชดำริในการทำโครงการโดยกลุ่มเยาวชนตำบลขุนควร จากโรงเรียนขุนควรวิทยาคม อ.ปง จ.พะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ออฟเดอะแชมป์โครงการที่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลแอปพลิเคชัน ThaiWater คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และการดำเนินงานโครงการพัฒนากว๊านพะเยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567

ข่าวอื่นๆ