มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวง อว. โดย สสน. พร้อมด้วยเครือข่ายเตือนภัยฯ ผนึกกำลัง เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก ตั้งฐานบัญชาการและบรรเทาทุกข์ภาคใต้

21/12/2023

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานปล่อยขบวนหน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำแบบเคลื่อนที่ โดยความร่วมมือจาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สนับสนุนรถบรรทุกถุงยังชีพพระราชทาน สสน. สนับสนุน หน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile War Room) และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมด้วย ระบบสำรวจเพื่อช่วยในการสำรวจพื้นที่และข้อมูลทางด้านเทคนิค ประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมุ่งหน้าสู่จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตั้งฐานบัญชาการสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด บรรเทาทุกข์ ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือประชาชนขั้นสูงสุดในการเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่าง ทั้งนี้ มีเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นความร่วมมือเพื่อเตรียมการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู ให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที

ข่าวอื่นๆ