สสน. รับรางวัลแพลตฟอร์มภาครัฐ รองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

18/12/2023

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายมโนรถ ตั้งเสวีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เข้ารับรางวัลสำหรับหน่วยงานเป้าหมาย ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ สสน. ได้รับรางวัลชมเชย เป็นหน่วยงานที่มีความพยายามในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวอื่นๆ