ต้อนรับคณาจารย์ - นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน.

18/12/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตร และนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน. โดยนำชมนิทรรศการ “ จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ” และระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

โดยมี ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับ จากนั้นรับฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เรื่องคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ NHC ,การติดตามสถานการณ์น้ำ Thaiwater, เทคโนโลยีการจัดทำข้อมูลแผนที่ GIS และความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำชุมชนที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจ พร้อมนำหลักการและองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับฟังจาก สสน. ไปใช้สนับสนุนการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่นๆ