สสน. ร่วมจัดนิทรรศการ “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ดนตรีในสวน”

12/12/2023

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ดร. สุทัศน์ วีสกุล ที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมจัดนิทรรศการ “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ดนตรีในสวน“ หรือ H.M. song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ณ สวนหลวงพระราม 8 กรุงเทพมหานครฯ โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานฯ สสน. ได้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” และร่วมฟังวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทั้งชมการแสดงแสงไฟ และเทคนิคสมัยใหม่ อาทิ โดรนแปลงตัวอักษร Projection show บนสะพานพระราม 8 จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง อว.

ข่าวอื่นๆ