อว. ห่วงฝนตกหนักภาคใต้ มอบ สสน. ระดมกำลังร่วมกับเครือข่ายพร้อมรับมือ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง

20/11/2023

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมาย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. เป็นผู้แทน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. พร้อมหารือการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นำชมหน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile War Room) เทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงรองรับคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและระบบคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

จากนั้นเข้ารับฟังบรรยายสรุปคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ณ ห้องบัญชาการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ชั้น 2 โดยมีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมหารือการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ทั้งนี้ในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รมว.อว. ได้มอบนโยบายให้ อว. สนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง พร้อมเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiWater ติดตามสถานการณ์น้ำล่วงหน้า เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ล่วงหน้า เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดความเชื่อมั่นและอุ่นใจแม้จะอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงภัย

ข่าวอื่นๆ