สสน. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว.

14/11/2023

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน.) และบุคลากร สสน. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวง อว. ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน อว. ประจำปี 2566 เป็นจำนวนยอดเงินรวม 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

ข่าวอื่นๆ