สสน. ตอบรับนโยบาย มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

14/11/2023

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับกระทรวง อว. พร้อมชมนิทรรศการผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ของ อว. โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ให้การต้อนรับ ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สสน. ได้นำเสนอผลงาน “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ฐานข้อมูลจังหวัด เพื่อบริหารจัดการน้ำ เตือนภัย และพัฒนาชุมชน” ที่ได้ดำเนินงานเชื่อมโยงร่วมกับกระทรวงมหาดไทย หรือ มท. ในการขยายผลการใช้ประโยชน์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติไปต่อยอดเพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ ทั้งในจังหวัดและชุมชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด เชื่อมโยงการดำเนินงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อการบูรณาการทุกมิติในพื้นที่ และการจัดการน้ำชุมชน ที่เชื่อมโยงการดำเนินงานกับกรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พร้อมทั้งได้นำเสนอ ThaiWater Mobile Application เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำหรับติดตามสถานการณ์น้ำได้ง่ายขึ้น เกิดการเตรียมพร้อม วางแผนและจัดการน้ำในระดับพื้นที่ได้ทันต่อสถานการณ์ นำไปสู่ความสำเร็จของการบูรณการทำงานร่วมกันระหว่าง สสน. และ มท. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มความมั่นคง และการจัดการที่ยั่งยืน

สสน. ตอบรับนโยบาย มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

สอดรับกับคำกล่าวมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้เน้นย้ำให้กระทรวง อว. ให้ความสำคัญในการตอบโจทย์ ความต้องการของประเทศ และของโลก และให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ

ข่าวอื่นๆ