สสน. ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ร.9 เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย 2566”

20/10/2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายพิษณุพล สนามทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ สสน. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 กระทรวง อว. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่นๆ