สสน. ต้อนรับ คณะนักศึกษา AIT เยี่ยมชมและศึกษาระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

10/10/2023

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ที่ปรึกษา สสน. และ ดร.ปิยมาลย์ ศรีสมพร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเเห่งน้ำและการจัดการ สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) นำโดย Mr. Arturo G. Roa, Lab Supervisor & Research Manager พร้อมทีมงานและนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 17 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการจัดการเทคโนโลยีด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ของ สสน. เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำแก่ทางภาควิชาวิศวกรรมแห่งน้ำและการจัดการต่อไป

ข่าวอื่นๆ