ดร.รอยบุญ ร่วมงาน “ESG Symposium 2023” พร้อมต้อนรับ “อนุทิน” เยี่ยมชมบูธ สสน. -อพ.

10/10/2023

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหาร สสน. เข้าร่วมสัมนา “ESG Symposium 2023” ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศที่สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระดมความคิดเห็น หาแนวทางร่วมกันเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Econom)

โดยร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ Energy Transition , Circular Economy Acceleration และ Just Transition โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี รับฟังและสานต่อแนวทาง ESG เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ในงานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 (SX2023) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

จากนั้นให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำบูธ สสน. และ อพ.

ข่าวอื่นๆ