สสน. ร่วม เสวนา KM Online พร้อมเเลกเปลี่ยนความรู้การนำระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำไปใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่

05/09/2023

วันที่ 4 กันยายน 2566 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ และนายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้แทนศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.แพร่ และโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ จ.แพร่ ได้เข้าร่วมการเสวนา KM Online ที่จัดขึ้นโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลรางวัลเลิศรัฐ ด้วยการนำระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ Thai Water ไปใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ ของจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ Thai Water ตอบโจทย์พื้นที่ ตรงใจประชาชน” โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนานี้

นอกจากนี้ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ.ร. ยังได้กล่าวชื่นชม ตัวอย่างความสำเร็จการมีส่วนร่วมของ สสน.ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐเมื่อปี 2565 ที่เน้นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมอง ตัวอย่างความสำเร็จของสสน.ให้กับพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

กิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom และ Facebook Live สำนักงาน ก.พ.ร.) รวมทั้งหมดกว่า 1,300 คน

ข่าวอื่นๆ