ต้อนรับคณะ ICCES ประเทศจีน เยี่ยมชมเเละหารือความร่วมมือ สสน. ในอนาคต

05/09/2023

วันที่ 5 กันยายน 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. นำโดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Zhaohui Lin , Director of CAS-TWAS Center of Excellence for Climate and Environment Sciences (ICCES), Institute of Atmospheric Physics (IAP), Chinese Academy of Science (CAS), China และคณะ เยี่ยมชม เทคโนโลยี เเละศึกษาการดำเนินงานของ สสน. พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการคาดการณ์สภาพอากาศของประเทศไทย และประเทศจีน เเละหารือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข่าวอื่นๆ