สสน.นำเสนอระบบติดตาม-คาดการณ์สมดุลแหล่งน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

21/08/2023

วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. นำทีมโดย ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์ และทีมงานฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศ ได้เข้าร่วมจัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในหัวข้อเรื่อง ”ระบบติดตามและคาดการณ์สมดุลน้ำของแหล่งน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ข่าวอื่นๆ