สสน.ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AOGS 2023 ประเทศสิงคโปร์

10/08/2023

วันที่ 30 กรกฎาคม – วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. นำทีมงานฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (นน.) จำนวน 7 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AOGS 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ งานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยได้นำเสนองานวิจัยทั้งหมด 8 บทความ ดังนี้

  1. ดร. กฤตนัย ต่อศรี นำเสนอเรื่อง On the Use of an Upper-level Vorticity for Trough Prediction Over Indochina Peninsula (IP) Sub-region with a Coupled WRF-ROMS Model และยังได้รับเกียรติเป็น Session Chair ใน Atmospheric Session on Asian Monsoon, Extremes, and Climate Change
  2. ดร.ทิพย์วรรณ ทอดแสน นำเสนอเรื่อง Prediction skill of WRF cycling 3DVAR on summer extreme events in Thailand: A case study in Chi and Mun basins during tropical storm event
  3. นายอภิวัฒน์ ไฝเครือ นำเสนอเรื่อง Prediction Skill of WRF-ROMS in Ensemble Forecasting with Different Microphysics Parametrizations: A Sensitivity Analysis of Rainfall Prediction in Thailand Related to Tropical Storm Events in 2020
  4. นายภัทรภูมิ เพียงตา นำเสนอเรื่อง Quantifying Characteristics of Intraseasonal Summer Rainfall in Thailand and Associated Moisture Transport During Active MJO and ENSO Warm Phase
  5. นายอภิมุข มุขตารี นำเสนอเรื่อง Improving Efficiency of Flash Flood Forecasting System in Thailand Based on the Antecedent Moisture Condition-III (AMCIII) and WRF-ROMS’s Rainfall Forecast
  6. นส. คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์ นำเสนอ 2 บทความ ในหัวข้อ 1) Water Quality and Estuary Characteristics of the Chao Phraya River During the Dry Season และ 2) Hydrodynamic Modeling for forecasting Circulation and Object Tracking in the Gulf of Thailand
  7. าย ธีรพล เจริญสุข Ph.D. student จาก Technical University of Denmark นำเสนอบทความ
    “Pre-processing of Rainfall Forecasts to Improve the Predictive Skill of the Real-time Flood Forecasting System for the Chao Phraya River Basin”

ข่าวอื่นๆ