สสน. ร่วมบริจาคเงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือน้อง ๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

24/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน เเละ ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ รองผสสน. นำคณะบุคลากร จำนวน 34 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี พร้อมมอบโทรทัศน์ขนาด 75 นิ้ว เเละสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมมูลค่า 34,081 บาท จากการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของโดยคณะผู้บริหารเเละบุคคลากร สสน. เพื่อร่วมสนับสนุน พัฒนาการศึกษาและความเป็นอยู่ของเด็กเล็กในสถานสงเคราะห์ฯ ต่อไป

ข่าวอื่นๆ