“กองทัพไทย” ร่วมต่อยอดใช้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ล็อคเป้าหมาย ทหารถึงพื้นที่ก่อนภัยมา 24 ชม.

24/07/2023

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องบัญชาการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ชั้น 2

โดย สสน.ได้นำเสนอผลการใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับตำบล ทำให้เกิดการเตรียมการและจัดกำลังพลของกองทัพไทยเข้าช่วยเหลือและผลกระทบจากภัยด้านน้ำให้กับประชาชนอย่างประสบความสำเร็จแล้ว ในระยะที่ 1 และมีแนวทางที่จะใช้ข้อมูลการวิเคราะห์และผลจากแบบจำลองคาดการณ์สถานการณ์น้ำของ สสน.

ต่อยอดสู่การพัฒนาระยะที่ 2 ตั้งเป้าให้เกิดระบบที่ช่วยในการบริหารจัดกำลังพล พร้อมเครื่องจักรบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพไทย เข้าถึงพื้นที่เสี่ยง เตรียมการช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิดภัยล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหาร เพื่อลดความเสี่ยงภัยในอนาคต ถือเป็นการต่อยอดใช้ประโยชน์ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการพัฒนาประเทศ

ข่าวอื่นๆ