ดร.สุทัศน์ ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร อว. เนื่องในวันสงกรานต์ 2566

11/04/2023

วันที่ 10 เมษายน 2566 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ สสน. เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ถนนโยธี) โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน

ซึ่งมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมด้วยการรดน้ำขอพรท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดกระทรวง อว. และร่วมฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันสงกรานต์ไทย โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เพื่อเพิ่มสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย

ข่าวอื่นๆ