สสน.ร่วมกับ IHE จัดอบรม TMT Module 2 ส่งเสริม-พัฒนาบุคคลากรด้านบริหารจัดการน้ำ

04/04/2023

วันที่ 27-31 มีนาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และ IHE Delft Institute for Water Education ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดฝึกอบรมโครงการ TAILOR MADE TRAINING (TMT) Module 2 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Nuffic โดยมีการอบรมในหัวข้อเรื่อง “Nature-Based Solutions for Climate Change Adaptation and Flood Risk Reduction Balancing between flood protection and food production” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ำได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการวางแผนการสร้างแบบจำลองการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลผลจากแบบจำลองด้านอุทกวิทยาให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และนำปรับใช้ในงานของหน่วยงาน และการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย

โดยมีการจัดอบรม Module 1 เมื่อวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา (คลิกอ่านรายละเอียด) สำหรับ Module 2 ในวันที่ 27 มีนาคม ได้รับเกียรติจาก Ms. Miriam Otto, Deputy Ambassador & Political and Economic Affairs Department, Embassy of the Netherlands in Thailand กล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กล่าวต้อนรับ และ Prof.Zoran Vojinovic จาก IHE บรรยายพิเศษ

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การประปานครหลวง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และเจ้าหน้าที่ สสน. และในวันที่ 31 มีนาคม ได้นำคณะผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของชุมชนคลองรังสิต ณ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ข่าวอื่นๆ