สสน. จับมือ ทช. พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรทางทะเลด้วยเทคโนโลยี-คลังข้อมูลน้ำ

26/01/2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รอง ผสสน. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมคณะ หารือแนวทางร่วมดำเนินการเพื่อบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ณ ห้องบัญชาการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ชั้น 2 สสน.

โดย สสน. ได้นำเสนอเทคโนโลยีการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ และระบบฐานข้อมูลและแบบจำลองเพื่อการวิจัยทางสมุทรศาสตร์ที่สามารถสนับสนุนการจัดการปัญหาขยะทะเล แบบอย่างการจัดการชุมชนและอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง และการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

สำหรับการดำเนินงานในอนาคต สสน. และ ทช. จะร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มทรัพยากรทางทะเลฯ เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ต่อยอดพัฒนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมกัน รวมทั้งผลักดันการดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนและชุมชน เกิดการบูรณาการพัฒนา ฟื้นฟูและเพิ่มมูลค่าพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลได้ครบทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวอื่นๆ