ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ FAO หารือเเนวทางการทำงาน-ความร่วมมือ เพื่อความมั่นคงน้ำเเละอาหาร

12/01/2023

วันที่ 10 มกราคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน นำโดย ดร.รอยล จิตรดอน ที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหาร สสน. ต้อนรับ Ms. Louise Whiting หัวหน้าโครงการด้านน้ำเอเชียแปซิฟิก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ

เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน และหารือแนวทางการร่วมกันประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ สสน. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำและอาหารต่อไป

ข่าวอื่นๆ