สสน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

06/01/2023

วันที่ 4 มกราคม 2566 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นผู้แทน ผสสน. พร้อมบุคลากร สสน. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในองค์กร และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า และบริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

  • สสน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
  • สสน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
  • สสน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
  • สสน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
  • สสน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
  • สสน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ข่าวอื่นๆ