สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ สสน.

29/12/2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายมโนรถ ตั้งเสวีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นผู้เเทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ให้การต้อนรับบุคลากร จากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยมี นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สายปฏิบัติการ เเละคณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนา ประยุกต์ใช้ในภารกิจของหน่วยงานให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านที่ดินต่อไป

ข่าวอื่นๆ