ต้อนรับ Dr. Philippe หารือความร่วมมืองานประชุมนานาชาติด้านสารสนเทศอุทกวิทยา ครั้งที่ 15

29/11/2022

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สสน. ให้การต้อนรับ Dr. Philippe Gourbesville ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ (Distinguished Professor) เยี่ยมชมเเละศึกษาการดำเนินงานของ สสน. พร้อมหารือความร่วมมืองาน 15th International Conference on Hydroinformatics 2024 (การประชุมนานาชาติด้านสารสนเทศอุทกวิทยา ครั้งที่ 15 ในปี 2024) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข่าวอื่นๆ